~cadence/bibliogram-devel

Update Turkish translation v1 APPLIED

Oğuz Ersen: 1
 Update Turkish translation

 1 files changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)
> Let me know if it's all correct!
It's all correct, thank you very much.
Export patchset (mbox)
How do I use this?

Copy & paste the following snippet into your terminal to import this patchset into git:

curl -s https://lists.sr.ht/~cadence/bibliogram-devel/patches/21322/mbox | git am -3
Learn more about email & git
View this thread in the archives

[PATCH] Update Turkish translation Export this patch

---
 src/lang/tr.js | 36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/src/lang/tr.js b/src/lang/tr.js
index d37a46f..2cb54a4 100644
--- a/src/lang/tr.js
+++ b/src/lang/tr.js
@@ -15,15 +15,15 @@ if (!constants.language_dev) Object.assign(data, require("./en.js"))
	data.about_bibliogram_header = "Bibliogram Hakkında"
	data.pug_about_bibliogram_content = pug(`
		p.
			Bibliogram, Instagram'ın genel profil görünümlerinden veri alan ve daha hızlı yüklenen, indirilebilir resimler veren,
			reklamları ortadan kaldıran, RSS beslemeleri oluşturan ve sizi kaydolmaya teşvik etmeyen daha arkadaşça
			Bibliogram, Instagram'ın genel profil görünümlerinden veri alan ve daha hızlı yüklenen, indirilebilir resimler veren,
			reklamları ortadan kaldıran, RSS beslemeleri oluşturan ve sizi kaydolmaya teşvik etmeyen daha arkadaşça
			bir sayfaya yerleştiren bir web sitesidir. #[a(href=(link_to_featured_profiles ? "#featured-profiles" : "/u/instagram")).example-link Bir örneğe bakın.]
		p.
			Bibliogram, özel profilleri anonim olarak paylaşmanıza, beğenmenize, yorum yapmanıza, takip etmenize veya görüntülemenize izin #[em vermez].
			Silinen gönderileri korumaz.
	`)
	data.about_this_instance_header = "Bu örnek hakkında"
	data.onion_site_available = "Onion sitesi mevcut"
	data.onion_site_available = "Onion sitesi var"
	data.t_settings = "Ayarlar"
	data.t_privacy_policy = "Gizlilik Politikası"
	data.has_not_written_privacy_policy = "Sahibi gizlilik politikası yazmadı"
@@ -46,11 +46,11 @@ if (!constants.language_dev) Object.assign(data, require("./en.js"))
	data.verified_badge_title = "Doğrulandı"
	data.verified_badge_alt = "Doğrulandı."
	data.post_counter_label = "gönderiler"
	data.outgoing_follows_counter_label = "Takip etme"
	data.incoming_follows_counter_label = "Bunu takiben"
	data.outgoing_follows_counter_label = "Takip edilen"
	data.incoming_follows_counter_label = "Takip eden"
	data.quota_left = "Kalan kota:"
	data.t_home = "Anasayfa"
	data.tab_timeline = "Zaman çizelgesi"
	data.t_home = "Ana Sayfa"
	data.tab_timeline = "Zaman Çizelgesi"
	data.tab_igtv = "IGTV"
	data.next_page_button = "Sonraki Sayfa"
	data.next_page_button_loading = "Yükleniyor..."
@@ -59,20 +59,20 @@ if (!constants.language_dev) Object.assign(data, require("./en.js"))
	data.no_more_posts_notice = "Başka gönderi yok."
	data.fn_page_divider = number => `Sayfa ${number}`
	data.pug_post_timestamp = pug(`
		| Yayınlanan #[time(datetime=post.date.toISOString() data-local-date)= post.getDisplayDate()].
		| Gönderi tarihi: #[time(datetime=post.date.toISOString() data-local-date)= post.getDisplayDate()].
	`)
	// settings
	data.t_features = "Özellikleri"
	data.t_features = "Özellikler"
	data.t_language = "Dil"
	data.save_data = "Veri kaydet"
	data.save_data = "Veri tasarrufu"
	data.t_automatic = "Otomatik"
	data.t_off = "Kapalı"
	data.lazy_load = "Tembel yük"
	data.lazy_load = "Tembel yükleme"
	data.t_full = "Tam"
	data.rewrite_youtube = "YouTube alanını yeniden yazın"
	data.rewrite_youtube = "YouTube alanını yeniden yaz"
	data.rewrite_twitter = "Twitter alanını yeniden yaz"
	data.remove_trailing_hashtags = "Sondaki hashtagleri gizle"
	data.t_hide = "Saklamak"
	data.t_hide = "Gizle"
	data.link_hashtags = "Tıklanabilir hashtagler"
	data.t_clickable = "Tıklanabilir"
	data.show_comments = "Yorumları görüntüle"
@@ -82,7 +82,7 @@ if (!constants.language_dev) Object.assign(data, require("./en.js"))
	data.infinite_scroll = "Sonsuz kaydırma"
	data.t_normal = "Normal"
	data.t_eager = "İstekli"
	data.t_manual = "Manuel"
	data.t_manual = "El ile"
	data.t_appearance = "Görünüm"
	data.t_theme = "Tema"
	data.display_top_nav = "Üst çubuğu göster"
@@ -93,14 +93,14 @@ if (!constants.language_dev) Object.assign(data, require("./en.js"))
	data.four_columns = "4 sütun"
	data.six_columns = "6 sütun"
	data.caption_side = "Başlık tarafı"
	data.left_caption = "Sol (Bibliyogram)"
	data.right_caption = "Doğru (Instagram)"
	data.left_caption = "Sol (Bibliogram)"
	data.right_caption = "Sağ (Instagram)"
	data.display_alt_text = "Alternatif metni satır içinde görüntüle"
	data.t_return = "Geri dön"
	data.t_save = "Kayıt etmek"
	data.t_save = "Kaydet"
	data.save_and_return = "Kaydet ve geri dön"
	data.pug_restore_sync_settings = pug(`
		| Kaydedilen ayarları şu şekilde geri yükleyebilir ve senkronize edebilirsiniz: #[a(href="/applysettings/"+token)#restore-link bu bağlantıya yer işareti koyma.]
		| Kaydedilen ayarları #[a(href="/applysettings/"+token)#restore-link bu bağlantıyı yer imlerine ekleyerek] geri yükleyebilir ve eşzamanlayabilirsiniz.
	`)
	data.settings_saved = "Kaydedildi."

--
2.30.2
Thanks for this. Your patch didn't apply cleanly, but I believe I have
made the required changes by hand. Let me know if it's all correct!