~lanodan/public-inbox

This thread contains a patchset. You're looking at the original emails, but you may wish to use the patch review UI. Review patch

[PATCH badwolf] po: update Turkish translation

Details
Message ID
<20221023114848.59318-1-oguz@ersen.moe>
DKIM signature
missing
Download raw message
Patch: +533 -0
---
 badwolf.desktop |  3 +
 po/tr_man.po  | 530 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 533 insertions(+)
 create mode 100644 po/tr_man.po

diff --git a/badwolf.desktop b/badwolf.desktop
index a37524c..ccce7cb 100644
--- a/badwolf.desktop
@@ -7,11 +7,14 @@ Type=Application
Categories=Network;WebBrowser
Comment=A minimalist and privacy-oriented web browser
Comment[fr]=Un navigateur web minimaliste et orienté vers le respect de la vie privée
Comment[tr]=Sadelik ve gizlilik odaklı web tarayıcısı
Exec=badwolf %U
GenericName=Web Browser
GenericName[fr]=Navigateur Web
GenericName[tr]=Web Tarayıcısı
Icon=badwolf
Keywords=Internet;WWW;Browser;Web;WebKit;WebKitGTK
Keywords[fr]=Internet;WWW;Browser;Web;Surfer;Navigateur;WebKit;WebKitGTK
Keywords[tr]=Internet;WWW;Browser;Web;WebKit;WebKitGTK;İnternet;Tarayıcı;
MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https
Name=Badwolf
diff --git a/po/tr_man.po b/po/tr_man.po
new file mode 100644
index 0000000..f300a60
--- /dev/null
+++ b/po/tr_man.po
@@ -0,0 +1,530 @@
# SPDX-FileCopyrightText: 2019-2022 Badwolf Authors <https://hacktivis.me/projects/badwolf>
# SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Badwolf 1.2.0+g7057838a.develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: contact+badwolf-msgid@hacktivis.me\n"
"POT-Creation-Date: 2022-07-13 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2022-10-23 13:50+0300\n"
"Last-Translator: Oğuz Ersen <oguz@ersen.moe>\n"
"Language-Team: Turkish <tr>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"

#. type: Dd
#: badwolf.1:4
#, no-wrap
msgid "2022-07-13"
msgstr "2022-07-13"

#. type: Dt
#: badwolf.1:5
#, no-wrap
msgid "BADWOLF 1"
msgstr "BADWOLF 1"

#. type: Sh
#: badwolf.1:7
#, no-wrap
msgid "NAME"
msgstr "AD"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:9
msgid "E<.Nm badwolf>"
msgstr "E<.Nm badwolf>"

#. type: Nd
#: badwolf.1:9
#, no-wrap
msgid "minimalist and privacy-oriented web browser based on WebKitGTK"
msgstr "WebKitGTK tabanlı sade ve gizlilik odaklı web tarayıcısı"

#. type: Sh
#: badwolf.1:10
#, no-wrap
msgid "SYNOPSIS"
msgstr "ÖZET"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:14
msgid "E<.Nm> E<.Op Ar webkit/gtk options> E<.Op Ar URLs or paths>"
msgstr "E<.Nm> E<.Op Ar webkit/gtk seçenekleri> E<.Op Ar URL veya yollar>"

#. type: Sh
#: badwolf.1:14
#, no-wrap
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "AÇIKLAMA"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:17
msgid ""
"E<.Nm> is a minimalist browser that cares about privacy, it is based on "
"WebKitGTK and thus also accepts WebKitGTK (and dependencies) flags and "
"environment variables, unfortunately there doesn't seems to be manpages for "
"theses."
msgstr ""
"E<.Nm> gizliliğe önem veren sade bir tarayıcıdır, WebKitGTK tabanlıdır ve bu "
"nedenle WebKitGTK (ve bağımlılıkları) seçeneklerini ve ortam değişkenlerini "
"de kabul eder, ne yazık ki bunlar için kılavuz sayfası yok gibi görünüyor."

#. type: Plain text
#: badwolf.1:21
msgid ""
"Runtime configuration specific to E<.Nm> will probably get added at a later "
"release."
msgstr ""
"E<.Nm>'e özgü çalışma zamanı yapılandırması muhtemelen daha sonraki bir "
"sürümde eklenecek."

#. type: Sh
#: badwolf.1:21
#, no-wrap
msgid "KEYBINDINGS"
msgstr "TUŞ ATAMALARI"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:25
msgid ""
"The following section lists the keybinding by their action, each item is "
"described by the widget the focus is on or E<.Aq any> if it works for the "
"whole window, followed by the keybind it grabs."
msgstr ""
"Aşağıdaki bölüm tuş atamalarını eylemlerine göre listeler, her öge odağın "
"üzerinde olduğu widget ile veya tüm pencere için çalışıyorsa E<.Aq tümü> "
"ile, ardından yakaladığı tuş ataması ile açıklanmaktadır."

#. type: It
#: badwolf.1:26
#, no-wrap
msgid "webview Ctrl-Scroll"
msgstr "web_görünümü Ctrl-Scroll"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:28
msgid "Zooms the webpage in/out."
msgstr "Web sayfasını yakınlaştırır/uzaklaştırır."

#. type: It
#: badwolf.1:28
#, no-wrap
msgid "webview Ctrl-0"
msgstr "web_görünümü Ctrl-0"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:30
msgid "Resets webpage zoom to 100%."
msgstr "Web sayfasının yakınlaştırmasını %100 olarak sıfırlar."

#. type: It
#: badwolf.1:30
#, no-wrap
msgid "any Ctrl-t"
msgstr "tümü Ctrl-t"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:32
msgid "Creates a new tab (in a new session, similar as pressing the button)"
msgstr ""
"Yeni bir sekme oluşturur (yeni bir oturumda, düğmeye basmaya benzer şekilde)"

#. type: It
#: badwolf.1:32
#, no-wrap
msgid "browser Ctrl-F4, browser Alt-d"
msgstr "tarayıcı Ctrl-F4, tarayıcı Alt-d"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:34
msgid "Closes the current tab"
msgstr "Geçerli sekmeyi kapatır"

#. type: It
#: badwolf.1:34
#, no-wrap
msgid "browser Ctrl-f"
msgstr "tarayıcı Ctrl-f"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:36
msgid "Focuses on the search entry"
msgstr "Arama girişine odaklanır"

#. type: It
#: badwolf.1:36
#, no-wrap
msgid "browser Ctrl-l"
msgstr "tarayıcı Ctrl-l"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:38
msgid "Focuses on the location(URL) entry"
msgstr "Konum (URL) girişine odaklanır"

#. type: It
#: badwolf.1:38
#, no-wrap
msgid "browser Ctrl-Shift-r / Ctrl-r, browser F5"
msgstr "tarayıcı Ctrl-Shift-r / Ctrl-r, tarayıcı F5"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:40
msgid "Reloads the content in the current tab (with/without clearing cache)"
msgstr ""
"Geçerli sekmedeki içeriği yeniden yükler (önbelleği temizleyerek/önbelleği "
"temizlemeden)"

#. type: It
#: badwolf.1:40
#, no-wrap
msgid "browser Escape"
msgstr "tarayıcı Escape"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:42
msgid "Stops loading the content in the current tab"
msgstr "Geçerli sekmedeki içeriğin yüklenmesini durdurur"

#. type: It
#: badwolf.1:42
#, no-wrap
msgid "browser F7"
msgstr "tarayıcı F7"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:44
msgid "Toggles caret browsing."
msgstr "İmleç gezinmesini açar/kapatır."

#. type: It
#: badwolf.1:44
#, no-wrap
msgid "browser F12"
msgstr "tarayıcı F12"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:46
msgid "Opens the web inspector."
msgstr "Web inceleyicisini açar."

#. type: It
#: badwolf.1:46
#, no-wrap
msgid "browser Ctrl-[ / Ctrl-]"
msgstr "tarayıcı Ctrl-[ / Ctrl-]"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:48
msgid "Go back/forward in current tab's history"
msgstr "Geçerli sekmenin geçmişinde geri/ileri git"

#. type: It
#: badwolf.1:48
#, no-wrap
msgid "browser Ctrl-p"
msgstr "tarayıcı Ctrl-p"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:50
msgid "Print the current page. (spawns a dialog)"
msgstr "Geçerli sayfayı yazdır. (bir iletişim kutusu açar)"

#. type: It
#: badwolf.1:50
#, no-wrap
msgid "any Alt-Left / Alt-Right"
msgstr "tümü Alt-Left / Alt-Right"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:52 badwolf.1:63
msgid "Go to the previous/next tab"
msgstr "Önceki/sonraki sekmeye git"

#. type: It
#: badwolf.1:52
#, no-wrap
msgid "any F1"
msgstr "tümü F1"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:54
msgid "Shows the about dialog"
msgstr "Hakkında iletişim kutusunu göster"

#. type: It
#: badwolf.1:54
#, no-wrap
msgid "any Alt-n"
msgstr "tümü Alt-n"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:57
msgid ""
"Where n is any numeric-row key. Go to the n-th tab, 0 goes to the last one."
msgstr ""
"n herhangi bir sayısal satır tuşudur. n'inci sekmeye git, 0 son sekmeye "
"gider."

#. type: Ss
#: badwolf.1:58
#, no-wrap
msgid "DEFAULT ONES"
msgstr "ÖNTANIMLI OLANLAR"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:60
msgid "Here is a incomplete list of the default Webkit/GTK keybindings:"
msgstr "Öntanımlı Webkit/GTK tuş atamalarının bir kısmının listesi:"

#. type: It
#: badwolf.1:61
#, no-wrap
msgid "any Ctrl-PageUp / Ctrl-PageDown"
msgstr "tümü Ctrl-PageUp / Ctrl-PageDown"

#. type: It
#: badwolf.1:63
#, no-wrap
msgid "search Ctrl-g / Ctrl-Shift-g"
msgstr "arama Ctrl-g / Ctrl-Shift-g"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:65
msgid ""
"When the search box is focused it goes to the Next/Previous search term."
msgstr "Arama kutusuna odaklanıldığında Sonraki/Önceki arama terimine gider."

#. type: It
#: badwolf.1:65
#, no-wrap
msgid "search Escape"
msgstr "arama Escape"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:67
msgid "Cancels current search"
msgstr "Geçerli aramayı iptal eder"

#. type: Sh
#: badwolf.1:68
#, no-wrap
msgid "ENVIRONMENT"
msgstr "ORTAM"

#. type: It
#: badwolf.1:70
#, no-wrap
msgid "Ev BADWOLF_L10N"
msgstr "Ev BADWOLF_L10N"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:76
msgid ""
"A colon-separated list in the form lang_COUNTRY where lang is in ISO-639 and "
"COUNTRY in ISO-3166. For example E<.Ic BADWOLF_L10N=\"en_GB:fr_FR:"
"de_DE\">. When this variable isn't set, spelling isn't activated. A more "
"generic variable name is also intended to be used in the future."
msgstr ""
"dil_ÜLKE biçiminde iki nokta üst üste ile ayrılan bir liste; burada dil "
"ISO-639'da ve ÜLKE ISO-3166'da yer tanımlandığı gibidir. Örneğin: E<.Ic "
"BADWOLF_L10N=\"tr_TR:fr_FR:de_DE\">. Bu değişken ayarlanmadığında, yazım "
"etkinleştirilmez. Gelecekte daha genel bir değişken adının kullanılması da "
"amaçlanmaktadır."

#. type: Plain text
#: badwolf.1:81
msgid ""
"To get the list of supported dictionaries execute E<.Ic enchant-lsmod-2 -"
"list-dicts> or before enchant 2.0: E<.Ic enchant-lsmod -list-dicts>"
msgstr ""
"Desteklenen sözlüklerin listesini görmek için E<.Ic enchant-lsmod-2 -list-"
"dicts> komutunu, enchant 2.0 öncesi için E<.Ic enchant-lsmod -list-dicts> "
"komutunu çalıştırın"

#. type: Sh
#: badwolf.1:82
#, no-wrap
msgid "FILES"
msgstr "DOSYALAR"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:88
msgid ""
"The following paths are using E<.Xr sh 1> syntax to correctly support XDG "
"Base Directory Specification, you can use the E<.Xr echo 1> command to check "
"where it is on your system."
msgstr ""
"Aşağıdaki yollar, XDG Temel Dizin Tanımlamasını doğru şekilde desteklemek "
"için E<.Xr sh 1> sözdizimini kullanmaktadır, sisteminizde nerede olduğunu "
"görmek için E<.Xr echo 1> komutunu kullanabilirsiniz."

#. type: It
#: badwolf.1:90
#, no-wrap
msgid "Pa ${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/badwolf/content-filters.json"
msgstr "Pa ${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/badwolf/content-filters.json"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:93
msgid ""
"WebKit-specific content-filter file, this allows to block unwanted content "
"(ads, nagware, ...). For some introductory information about the format see:"
msgstr ""
"WebKit'e özgü içerik filtresi dosyası, istenmeyen içeriğin (reklamlar, "
"dırdırcı yazılımlar, ...) engellenmesini sağlar. Biçim hakkında bazı "
"tanıtıcı bilgiler için şuraya bakın:"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:98
msgid "For a converter using AblockPlus-style filters, try:"
msgstr "AblockPlus tarzı filtreler kullanan bir dönüştürücü için şunu deneyin:"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:101
msgid "For a ready-to-use file (that you should update periodically), try:"
msgstr ""
"Kullanıma hazır (düzenli olarak güncellemeniz gereken) bir dosya için şunu "
"deneyin:"

#. type: It
#: badwolf.1:102
#, no-wrap
msgid "Pa ${XDG_CACHE_HOME:-$HOME/.cache}/badwolf/filters"
msgstr "Pa ${XDG_CACHE_HOME:-$HOME/.cache}/badwolf/filters"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:105
msgid ""
"This is where the compiled filters are stored, the file(s) in it are "
"automatically generated and so shouldn't be edited. Documented here only "
"for sandboxing / access-control purposes."
msgstr ""
"Burası derlenen filtrelerin depolandığı yerdir, içindeki dosya(lar) otomatik "
"olarak oluşturulur ve bu nedenle düzenlenmemelidir. Burada yalnızca koruma "
"kısıtlaması/erişim denetimi amacıyla açıklanmaktadır."

#. type: It
#: badwolf.1:105
#, no-wrap
msgid "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/bookmarks.xbel"
msgstr "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/bookmarks.xbel"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:110
msgid ""
"XBEL (XML Bookmark Exchange Language) file, known to be currently supported "
"by: E<.Xr elinks 1>, E<.Xr konqueror 1>, E<.Xr kbookmarkeditor 1 . Doing a "
"symbolic link from their path works fine but you might also want to use "
"XInclude to merge multiple XBEL files.>"
msgstr ""
"E<.Xr elinks 1>, E<.Xr konqueror 1>, E<.Xr kbookmarkeditor 1 . Yollarından "
"sembolik bir bağlantı yapmak çalışır, ancak birden fazla XBEL dosyasını "
"birleştirmek için XInclude kullanmak isteyebilirsiniz.> tarafından "
"desteklendiği bilinen XBEL (XML Bookmark Exchange Language) dosyası"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:112
msgid "For more information about this format see:"
msgstr "Bu biçim hakkında daha fazla bilgi için:"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:115
msgid "For an example XBEL file see:"
msgstr "Örnek bir XBEL dosyası için:"

#. type: It
#: badwolf.1:116
#, no-wrap
msgid "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/webkit-web-extension/"
msgstr "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/webkit-web-extension/"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:118
msgid "Directory containing the"
msgstr "Bu dizin şunları içerir"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:121
msgid ""
"to be loaded into E<.Nm . Note: They aren't the JavaScript-based Web-"
"Extensions supported by Firefox or Chrome, but native code in shared objects "
"using the WebKitGTK API.>"
msgstr ""
"şuraya yüklenecek: E<.Nm . Not: Bunlar Firefox veya Chrome tarafından "
"desteklenen JavaScript tabanlı Web Uzantıları değil, WebKitGTK API'sini "
"kullanan paylaşılan nesnelerdeki yerel kodlardır.>"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:123
msgid "Examples of useful extensions may be found at:"
msgstr "Faydalı uzantı örnekleri şurada bulunabilir:"

#. type: It
#: badwolf.1:124
#, no-wrap
msgid "Pa ${DATADIR:-/usr/local/share}/badwolf/interface.css"
msgstr "Pa ${DATADIR:-/usr/local/share}/badwolf/interface.css"

#. type: It
#: badwolf.1:125
#, no-wrap
msgid "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/interface.css"
msgstr "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/interface.css"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:130
msgid ""
"CSS files (respectively system and user-level) for styling E<.Nm> "
"interface. See"
msgstr ""
"E<.Nm> arayüzünü biçimlendirmek için CSS dosyaları (sırasıyla sistem ve "
"kullanıcı düzeyinde). Bkz:"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:132
msgid "for the properties being available."
msgstr "kullanılabilir özellikler için."

#. type: Plain text
#: badwolf.1:138
msgid ""
"For testing your styles I would recommend using the E<.Ev "
"GTK_DEBUG=interactive> environment variable on launching E<.Nm> and going to "
"the CSS tab."
msgstr ""
"Görünümlerinizi test etmek için E<.Nm> başlatılırken E<.Ev "
"GTK_DEBUG=interactive> ortam değişkenini kullanmanız ve CSS sekmesine "
"gitmeniz tavsiye edilir."

#. type: Sh
#: badwolf.1:139
#, no-wrap
msgid "AUTHORS"
msgstr "YAZARLAR"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:141
msgid "E<.An Haelwenn (lanodan) Monnier Aq Mt contact+badwolf@hacktivis.me>"
msgstr "E<.An Haelwenn (lanodan) Monnier Aq Mt contact+badwolf@hacktivis.me>"

#. type: Sh
#: badwolf.1:141
#, no-wrap
msgid "BUGS"
msgstr "HATALAR"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:143
msgid "You can submit contributions or tickets to"
msgstr "Katkılarınızı veya biletlerinizi şuraya gönderebilirsiniz"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:146
msgid "with E<.Xr git-send-email 1> for patches."
msgstr "yamalar için E<.Xr git-send-email 1> ile."
--
2.37.3
Reply to thread Export thread (mbox)