~lanodan/public-inbox

This thread contains a patchset. You're looking at the original emails, but you may wish to use the patch review UI. Review patch

[PATCH badwolf v2] Add Serbian translation

Details
Message ID
<20231007073804.3827-1-contact@strahinja.org>
DKIM signature
missing
Download raw message
Patch: +811 -2
This is an update over the previous patch made after syncing with the current 
develop branch at https://hacktivis.me/git/badwolf.git

Signed-off-by: Страхиња Радић <contact@strahinja.org>
---
 badwolf.desktop |  3 +
 badwolf.sr.1  | 168 ++++++++++++++++++++
 configure    |  4 +-
 po/sr.po    | 223 ++++++++++++++++++++++++++
 po/sr_man.po  | 415 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 5 files changed, 811 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 badwolf.sr.1
 create mode 100644 po/sr.po
 create mode 100644 po/sr_man.po

diff --git a/badwolf.desktop b/badwolf.desktop
index ccce7cb..ba4f93f 100644
--- a/badwolf.desktop
@@ -7,14 +7,17 @@ Type=Application
Categories=Network;WebBrowser
Comment=A minimalist and privacy-oriented web browser
Comment[fr]=Un navigateur web minimaliste et orienté vers le respect de la vie privée
Comment[sr]=Минималистички веб читач посвећен приватности
Comment[tr]=Sadelik ve gizlilik odaklı web tarayıcısı
Exec=badwolf %U
GenericName=Web Browser
GenericName[fr]=Navigateur Web
GenericName[sr]=Веб читач
GenericName[tr]=Web Tarayıcısı
Icon=badwolf
Keywords=Internet;WWW;Browser;Web;WebKit;WebKitGTK
Keywords[fr]=Internet;WWW;Browser;Web;Surfer;Navigateur;WebKit;WebKitGTK
Keywords[sr]=Internet;WWW;Browser;Web;WebKit;WebKitGTK;Интернет;Веб;Читач
Keywords[tr]=Internet;WWW;Browser;Web;WebKit;WebKitGTK;İnternet;Tarayıcı;
MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https
Name=Badwolf
diff --git a/badwolf.sr.1 b/badwolf.sr.1
new file mode 100644
index 0000000..ba9492c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,168 @@
.\" BadWolf: Minimalist and privacy-oriented WebKitGTK+ browser
.\" Copyright © 2019-2023 Badwolf Authors <https://hacktivis.me/projects/badwolf>
.\" SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
.Dd 2022-07-13
.Dt BADWOLF 1
.Os
.Sh НАЗИВ
.Nm badwolf
.Nd минималистички веб читач посвећен приватности заснован на WebKitGTK
.Sh ПРЕГЛЕД
.Nm
.Op Ar webkit/gtk опције
.Op Ar УРЛ-ови или путање
.Sh ОПИС
.Nm
је минималистички читач који поштује приватност.
Заснован је на WebKitGTK-у, па зато прихвата и опције и променљиве окружења WebKitGTK-а (и пакета од којих зависи).
Нажалост, за њих не постоје man странице.
.Pp
Runtime конфигурација
.Nm
-а ће вероватно бити додата у наредној верзији.
.Sh ПРЕЧИЦЕ
Следећа секција наводи пречице по њиховим акцијама.
Свака ставка је описана виџетом на коме је фокус или са
.Aq свуда
ако функционише за цео прозор, и пречицом на коју реагује.
.Bl -tag -width Ds
.It вебпреглед Ctrl-Scroll
Повећава/смањује увећање веб странице.
.It вебпреглед Ctrl-0
Враћа увећање веб странице на 100%.
.It вебпреглед Ctrl-ЛевоДугмеМиша, вебпреглед СредњеДугмеМиша
Отвара изабрану везу у новом језичку. (Напомена: JS и даље намеће догађај)
.It свуда Ctrl-t
Креира нови језичак (у новој сесији, слично као кад се притисне дугме)
.It читач Ctrl-F4, читач Alt-d
Затвара текући језичак
.It читач Ctrl-f
Фокусира унос претраге
.It читач Ctrl-l
Фокусира унос локације (УРЛ-а)
.It читач Ctrl-Shift-r / Ctrl-r, читач F5
Поново учитава текући језичак (са/без чишћења кеша)
.It читач Escape
Зауставља учитавање у текућем језичку
.It читач F7
Смењује caret.
.It читач F12
Отвара веб инспектор.
.It читач Ctrl-[ / Ctrl-]
Иде назад/напред у историји текућег језичка
.It читач Ctrl-p
Штампа текућу страницу. (отвара дијалог)
.It свуда Alt-Лево / Alt-Десно
Иде на претходни/следећи језичак
.It свуда F1
Приказује дијалог о програму
.It свуда Alt-n
Ако је n било који нумерички тастер, иде на n-ти језичак; 0 иде на последњи.
.El
.Ss ПОДРАЗУМЕВАНЕ
Ево непотпуне листе подразумеваних Webkit/GTK пречица:
.Bl -tag -width Ds
.It свуда Ctrl-PageUp / Ctrl-PageDown
Иде на претходни/следећи језичак
.It претрага Ctrl-g / Ctrl-Shift-g
Када је фокусирано поље за претрагу, иде на следеће/претходно појављивање.
.It претрага Escape
Поништава текућу претрагу
.It пољезаунос Ctrl-;
Убацује Емоџи
.El
.Sh ОКРУЖЕЊЕ
.Bl -tag -width Ds
.It Ev BADWOLF_L10N
Листа раздвојена двотачком, у облику језик_ЗЕМЉА, где је језик у ISO-639 а ЗЕМЉА у ISO-3166.
На пример,
.Ic BADWOLF_L10N="en_GB:fr_FR:de_DE" .
Ако ова променљива није постављена, провера правописа неће бити активирана.
У будућности се планира општије име променљиве.
.Pp
Да бисте добили списак подржаних речника извршите
.Ic enchant-lsmod-2 -list-dicts
или уз верзију enchant-а пре 2.0:
.Ic enchant-lsmod -list-dicts
.El
.Sh ДАТОТЕКЕ
Следеће путање користе
.Xr sh 1
синтаксу за исправну подршку XDG спецификацији основног директоријума, можете користити наредбу
.Xr echo 1
да проверите где се оне налазе на вашем систему.
.Pp
.Bl -tag -width Ds -compact
.It Pa ${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/badwolf/content-filters.json
Датотека филтера садржаја за WebKit.
Она омогућава да се блокира нежељени садржај (рекламе, негвер, ...).
За основне информације о формату погледајте:
.Lk https://webkit.org/blog/3476/content-blockers-first-look/
.Lk https://webkit.org/blog/4062/targeting-domains-with-content-blockers/
.Lk https://developer.apple.com/documentation/safariservices/creating_a_content_blocker
.Pp
Да бисте конвертовали филтере у формату AdblockPlus-а, пробајте:
.Lk https://gitlab.com/eyeo/adblockplus/abp2blocklist
.Pp
За готову датотеку (коју треба повремено ажурирати), пробајте:
.Lk https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist_min_content_blocker.json
.It Pa ${XDG_CACHE_HOME:-$HOME/.cache}/badwolf/filters
Овде су смештени компајлирани филтери.
Датотеке у њему су аутоматски генерисане и не би требало да се мењају.
Овде је документован само у сврху сендбоксинга/контроле приступа.
.It Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/bookmarks.xbel
Датотека XBEL (XML Bookmark Exchange Language), коју у овом тренутку подржавају:
.Xr elinks 1 ,
.Xr konqueror 1 ,
.Xr kbookmarkeditor 1 .
.Pp
Може се и креирати симболичка веза ка њиховој путањи, али бисте можда пре користили
.Lk https://www.w3.org/TR/xinclude/ XInclude
кога природно подржава
.Nm
да спојите више XBEL датотека.
.Pp
За више информација о овом формату погледајте:
.Lk http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/
.Pp
За пример XBEL датотеке погледајте:
.Lk https://hacktivis.me/bookmarks.xbel
.It Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/webkit-web-extension/
Директоријум који садржи
.Lk https://webkitgtk.org/reference/webkit2gtk/stable/WebKitWebExtension.html WebKitWebExtensions
за учитавање у
.Nm .
Напомена: Оне нису веб екстензије засноване на JavaScript-у, које подржавају Firefox и Chrome, већ бинарни код у дељеним објектним датотекама који користи WebKitGTK API.
.Pp
Примери корисних екстензија се могу наћи на:
.Lk https://hacktivis.me/git/badwolf-extensions
.It Pa ${DATADIR:-/usr/local/share}/badwolf/interface.css
.It Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/interface.css
CSS датотеке (редом, системска и корисничка) за стилизовање интерфејса
.Nm
-а.
Погледајте
.Lk https://docs.gtk.org/gtk3/css-properties.html
за доступна својства.
.Pp
За тестирање стилова препоручујем употребу променљиве окружења
.Ev GTK_DEBUG=interactive
приликом покретања
.Nm
и отварање CSS језичка.
.It Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/scripts/
Директоријум који садржи JS корисничке скриптове (који се завршавају са
.Ic .js )
покрећу на почетку учитавања страница и гранају на iframe-ове.
Корисни за наметање понашања веб сајтова или додавање недостајућих одлика веб сајтовима.
.Pp
Имајте у виду да за разлику од корисничких скриптова у стилу Greasemonkey-ја, ови скриптови се увек покрећу, без обзира на хост или УРЛ.
.El
.Sh АУТОРИ
.An Haelwenn (lanodan) Monnier Aq Mt contact+badwolf@hacktivis.me
.Sh ГРЕШКЕ
Можете послати доприносе или пријаве грешака на
.Lk https://sr.ht/~lanodan/badwolf/
преко
.Xr git-send-email 1
за закрпе.
diff --git a/configure b/configure
index 6b5b5fc..b145a3b 100755
--- a/configure
+++ b/configure
@@ -13,8 +13,8 @@ EXE=badwolf
EXE_test="fmt_test uri_test bookmarks_test"
DOCS="usr.bin.badwolf README.md KnowledgeBase.md interface.md"

TRANS="fr pt_BR tr de vi"
TRANS_MAN="de fr tr vi"
TRANS="fr pt_BR sr tr de vi"
TRANS_MAN="de fr sr tr vi"

lint_targets=""

diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
new file mode 100644
index 0000000..0545751
--- /dev/null
+++ b/po/sr.po
@@ -0,0 +1,223 @@
# Serbian translation for Badwolf package
# Copyright (C) 2023 Badwolf Authors <https://hacktivis.me/projects/badwolf>
# This file is distributed under the same license as the Badwolf package.
# Strahinya Radich <contact@strahinja.org>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Badwolf 1.0.3+gedbbb27.develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: contact+badwolf-msgid@hacktivis.me\n"
"POT-Creation-Date: 2023-10-05 17:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-10-05 18:15+0200\n"
"Last-Translator: Strahinya Radich (Страхиња Радић) <contact@strahinja.org>\n"
"Language-Team: Serbian <sr@li.org>\n"
"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: poe 1.5.9\n"

#, c-format
msgid "%02i:%02i:%02i Download cancelled"
msgstr "%02i:%02i:%02i Преузимање је поништено"

#, c-format
msgid "%02i:%02i:%02i Download error"
msgstr "%02i:%02i:%02i Грешка приликом преузимања"

#, c-format
msgid "%02i:%02i:%02i Download finished"
msgstr "%02i:%02i:%02i Преузимање је завршено"

#, c-format
msgid "%02i:%02i:%02i Downloading…"
msgstr "%02i:%02i:%02i Преузимање…"

msgid "Badwolf Downloads"
msgstr "Badwolf-ова преузимања"

msgid "Bookmarks: Done.\n"
msgstr "Обележивачи: Готово.\n"

#, c-format
msgid "Bookmarks: Found %d bookmarks.\n"
msgstr "Обележивачи: Пронађено %d обележивача.\n"

#, c-format
msgid "Bookmarks: No loadable file found at %s\n"
msgstr "Обележивачи: На %s није пронађена датотека која се може учитати\n"

#, c-format
msgid "Bookmarks: loading at %s\n"
msgstr "Обележивачи: учитавање из %s\n"

msgid "Bookmarks: unable to create new XPath context\n"
msgstr "Обележивачи: не може се креирати нови XPath контекст\n"

#, c-format
msgid "Bookmarks: unable to evaluate XPath expression \"%s\"\n"
msgstr "Обележивачи: не може се проценити XPath израз „%s“\n"

#, c-format
msgid "Bookmarks: unable to parse file \"%s\"\n"
msgstr "Обележивачи: не може се рашчланити датотека „%s“\n"

#, c-format
msgid "Buildtime WebKit version: %d.%d.%d\n"
msgstr "WebKit верзија приликом изградње: %d.%d.%d\n"

msgid "Continue"
msgstr "Настави"

msgid ""
"Couldn't verify the TLS certificate to ensure a better security of the connection. You might want to verify your machine and network.\n"
"\n"
msgstr ""
"Не може се верификовати TLS сертификат да би се осигурала боља безбедност повезивања. Можда би требало да проверите сервер и мрежу.\n"
"\n"

msgid "Crashed"
msgstr "Крахирање"

msgid "Download starting…"
msgstr "Почиње преузимање…"

msgid "Empty Title"
msgstr "Празан наслов"

msgid "Error: Some unknown error occurred validating the certificate.\n"
msgstr "Грешка: Непозната грешка приликом валидације сертификата.\n"

msgid "Error: The X509 Certificate Authority is unknown.\n"
msgstr "Грешка: X509 издавач сертификата је непознат.\n"

msgid "Error: The certificate has been revoked.\n"
msgstr "Грешка: Сертификат је повучен.\n"

msgid "Error: The certificate has expired. Check your system's clock.\n"
msgstr "Грешка: Сертификат је истекао. Проверите системско време.\n"

msgid "Error: The certificate is considered to be insecure.\n"
msgstr "Грешка: Сертификат се сматра неисправним.\n"

msgid "Error: The certificate isn't valid yet. Check your system's clock.\n"
msgstr "Грешка: Сертификат још није исправан. Проверите системско време.\n"

msgid "Error: The given identity doesn't match the expected one.\n"
msgstr "Грешка: Дати идентитет не одговара очекиваном.\n"

#, c-format
msgid ""
"Minimalist and privacy-oriented web browser based on WebKitGTK\n"
"Runtime WebKit version: %d.%d.%d"
msgstr ""
"Минималистички веб читач посвећен приватности заснован на WebKitGTK\n"
"Runtime WebKit верзија: %d.%d.%d"

msgid "New tab"
msgstr "Нови језичак"

msgid "Open new tab"
msgstr "Отвори нови језичак"

msgid "Out of Memory"
msgstr "Нема више меморије"

#, c-format
msgid "Running Badwolf version: %s\n"
msgstr "Извршава се Badwolf верзија: %s\n"

#, c-format
msgid "Runtime WebKit version: %d.%d.%d\n"
msgstr "Runtime WebKit верзија: %d.%d.%d\n"

#, c-format
msgid "TLS Error for %s."
msgstr "TLS грешка за %s."

msgid "Temporarily Add Exception"
msgstr "Привремено додај изузетак"

msgid "Toggle javascript"
msgstr "Смени javascript"

msgid "Toggle loading images automatically"
msgstr "Смени аутоматско учитавање слика"

msgid "Unknown Crash"
msgstr "Крахирање из непознатог разлога"

msgid "_IMG"
msgstr "_СЛИ"

msgid "_JS"
msgstr "_JS"

#, c-format
msgid "badwolf: Checking for userscripts matching %s\n"
msgstr "badwolf: Тражим корисничке скриптове који одговарају %s\n"

#, c-format
msgid "badwolf: Error reading userscript: %s\n"
msgstr "badwolf: Грешка приликом читања корисничког скрипта: %s\n"

#, c-format
msgid "badwolf: Failed to list userscripts: Out of Memory\n"
msgstr ""
"badwolf: Неуспешно излиставање корисничких скриптова: Недовољно меморије\n"

#, c-format
msgid "badwolf: Failed to list userscripts: Read Error\n"
msgstr ""
"badwolf: Неуспешно излиставање корисничких скриптова: Грешка приликом читања\n"

#, c-format
msgid "badwolf: Notice: Found %zd userscripts\n"
msgstr "badwolf: Напомена: Пронађено %zd корисничких скриптова\n"

#, c-format
msgid "badwolf: Notice: No userscripts found\n"
msgstr "badwolf: Напомена: Нису пронађени кориснички скриптови\n"

#, c-format
msgid "badwolf: Notice: Userscript loading: %d loaded, %d failed to load\n"
msgstr ""
"badwolf: Напомена: Учитавање корисничких скриптова: %d учитано, %d није учитано\n"

#, c-format
msgid "badwolf: content-filter loaded, adding to content-manager…\n"
msgstr "badwolf: content-filter учитан, додавање у content-manager…\n"

#, c-format
msgid "badwolf: failed to compile content-filters.json, err: [%d] %s\n"
msgstr ""
"badwolf: неуспешно компајлирање content-filters.json, грешка: [%d] %s\n"

#, c-format
msgid "badwolf: failed to load content-filter, err: [%d] %s\n"
msgstr "badwolf: неуспешно учитавање content-filter, грешка: [%d] %s\n"

#, c-format
msgid "content-filters file set to: %s\n"
msgstr "датотека content-filters је подешена на: %s\n"

msgid "search in current page"
msgstr "тражи у тренутној страници"

msgid "the web process crashed.\n"
msgstr "веб процес је крахирао.\n"

msgid "the web process exceeded the memory limit.\n"
msgstr "веб процес је премашио меморијско ограничење.\n"

msgid "the web process terminated for an unknown reason.\n"
msgstr "веб процес је прекинут из непознатог разлога.\n"

#, c-format
msgid "webkit-web-extension directory set to: %s\n"
msgstr "директоријум webkit-web-extension је подешен на: %s\n"

#. TRANSLATOR Ignore this entry. Done for forcing Unicode in xgettext.
msgid "ø"
msgstr ""
diff --git a/po/sr_man.po b/po/sr_man.po
new file mode 100644
index 0000000..4b3e5d2
--- /dev/null
+++ b/po/sr_man.po
@@ -0,0 +1,415 @@
# Serbian translation of Badwolf manpage
# Copyright (C) 2023 Badwolf Authors <https://hacktivis.me/projects/badwolf>
# This file is distributed under the same license as the Badwolf package.
# Strahinya Radich <contact@strahinja.org>, 2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Badwolf 1.2.0+g6e9679c.develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: contact+badwolf-msgid@hacktivis.me\n"
"POT-Creation-Date: 2023-10-04 23:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-10-05 12:21+0200\n"
"Last-Translator: Strahinya Radich (Страхиња Радић) <contact@strahinja.org>>\n"
"Language-Team: Serbian <sr@li.org>\n"
"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: poe 1.5.9\n"

#. type: Dd
#: badwolf.1:4
msgid "2022-04-06"
msgstr "2022-04-06"

#. type: Dt
#: badwolf.1:5
msgid "BADWOLF 1"
msgstr "BADWOLF 1"

#. type: Sh
#: badwolf.1:7
msgid "NAME"
msgstr "НАЗИВ"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:9
msgid "E<.Nm badwolf>"
msgstr "E<.Nm badwolf>"

#. type: Nd
#: badwolf.1:9
msgid "minimalist and privacy-oriented web browser based on WebKitGTK"
msgstr "минималистички веб читач посвећен приватности заснован на WebKitGTK"

#. type: Sh
#: badwolf.1:10
msgid "SYNOPSIS"
msgstr "ПРЕГЛЕД"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:14
msgid "E<.Nm> E<.Op Ar webkit/gtk options> E<.Op Ar URLs or paths>"
msgstr "E<.Nm> E<.Op Ar webkit/gtk опције> E<.Op Ar УРЛ-ови или путање>"

#. type: Sh
#: badwolf.1:14
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "ОПИС"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:17
msgid "E<.Nm> is a minimalist browser that cares about privacy, it is based on WebKitGTK and thus also accepts WebKitGTK (and dependencies) flags and environment variables, unfortunately there doesn't seems to be manpages for theses."
msgstr "E<.Nm> је минималистички читач који поштује приватност. Заснован је на WebKitGTK-у, па зато прихвата и опције и променљиве окружења WebKitGTK-а (и пакета од којих зависи). Нажалост, за њих не постоје man странице."

#. type: Plain text
#: badwolf.1:21
msgid "Runtime configuration specific to E<.Nm> will probably get added at a later release."
msgstr "Runtime конфигурација E<.Nm>-а ће вероватно бити додата у наредној верзији."

#. type: Sh
#: badwolf.1:21
msgid "KEYBINDINGS"
msgstr "ПРЕЧИЦЕ"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:25
msgid "The following section lists the keybinding by their action, each item is described by the widget the focus is on or E<.Aq any> if it works for the whole window, followed by the keybind it grabs."
msgstr "Следећа секција наводи пречице по њиховим акцијама. Свака ставка је описана виџетом на коме је фокус или са E<.Aq свуда> ако функционише за цео прозор, и пречицом на коју реагује."

#. type: It
#: badwolf.1:26
msgid "webview Ctrl-Scroll"
msgstr "вебпреглед Ctrl-Scroll"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:28
msgid "Zooms the webpage in/out."
msgstr "Повећава/смањује увећање веб странице."

#. type: It
#: badwolf.1:28
msgid "webview Ctrl-0"
msgstr "вебпреглед Ctrl-0"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:30
msgid "Resets webpage zoom to 100%."
msgstr "Враћа увећање веб странице на 100%."

#. type: It
#: badwolf.1:30
msgid "any Ctrl-t"
msgstr "свуда Ctrl-t"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:32
msgid "Creates a new tab (in a new session, similar as pressing the button)"
msgstr "Креира нови језичак (у новој сесији, слично као кад се притисне дугме)"

#. type: It
#: badwolf.1:32
msgid "browser Ctrl-F4, browser Alt-d"
msgstr "читач Ctrl-F4, читач Alt-d"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:34
msgid "Closes the current tab"
msgstr "Затвара текући језичак"

#. type: It
#: badwolf.1:34
msgid "browser Ctrl-f"
msgstr "читач Ctrl-f"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:36
msgid "Focuses on the search entry"
msgstr "Фокусира унос претраге"

#. type: It
#: badwolf.1:36
msgid "browser Ctrl-l"
msgstr "читач Ctrl-l"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:38
msgid "Focuses on the location(URL) entry"
msgstr "Фокусира унос локације (УРЛ-а)"

#. type: It
#: badwolf.1:38
msgid "browser Ctrl-Shift-r / Ctrl-r, browser F5"
msgstr "читач Ctrl-Shift-r / Ctrl-r, читач F5"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:40
msgid "Reloads the content in the current tab (with/without clearing cache)"
msgstr "Поново учитава текући језичак (са/без чишћења кеша)"

#. type: It
#: badwolf.1:40
msgid "browser Escape"
msgstr "читач Escape"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:42
msgid "Stops loading the content in the current tab"
msgstr "Зауставља учитавање у текућем језичку"

#. type: It
#: badwolf.1:42
msgid "browser F7"
msgstr "читач F7"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:44
#, fuzzy
msgid "Toggles caret browsing."
msgstr "Смењује caret."

#. type: It
#: badwolf.1:44
msgid "browser F12"
msgstr "читач F12"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:46
msgid "Opens the web inspector."
msgstr "Отвара веб инспектор."

#. type: It
#: badwolf.1:46
msgid "browser Ctrl-[ / Ctrl-]"
msgstr "читач Ctrl-[ / Ctrl-]"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:48
msgid "Go back/forward in current tab's history"
msgstr "Иде назад/напред у историји текућег језичка"

#. type: It
#: badwolf.1:48
msgid "browser Ctrl-p"
msgstr "читач Ctrl-p"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:50
msgid "Print the current page. (spawns a dialog)"
msgstr "Штампа текућу страницу. (отвара дијалог)"

#. type: It
#: badwolf.1:50
msgid "any Alt-Left / Alt-Right"
msgstr "свуда Alt-Лево / Alt-Десно"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:52 badwolf.1:63
msgid "Go to the previous/next tab"
msgstr "Иде на претходни/следећи језичак"

#. type: It
#: badwolf.1:52
msgid "any F1"
msgstr "свуда F1"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:54
msgid "Shows the about dialog"
msgstr "Приказује дијалог о програму"

#. type: It
#: badwolf.1:54
msgid "any Alt-n"
msgstr "свуда Alt-n"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:57
msgid "Where n is any numeric-row key. Go to the n-th tab, 0 goes to the last one."
msgstr "Ако је n било који нумерички тастер, иде на n-ти језичак; 0 иде на последњи."

#. type: Ss
#: badwolf.1:58
msgid "DEFAULT ONES"
msgstr "ПОДРАЗУМЕВАНЕ"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:60
msgid "Here is a incomplete list of the default Webkit/GTK keybindings:"
msgstr "Ево непотпуне листе подразумеваних Webkit/GTK пречица:"

#. type: It
#: badwolf.1:61
msgid "any Ctrl-PageUp / Ctrl-PageDown"
msgstr "свуда Ctrl-PageUp / Ctrl-PageDown"

#. type: It
#: badwolf.1:63
msgid "search Ctrl-g / Ctrl-Shift-g"
msgstr "претрага Ctrl-g / Ctrl-Shift-g"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:65
msgid "When the search box is focused it goes to the Next/Previous search term."
msgstr "Када је фокусирано поље за претрагу, иде на следеће/претходно појављивање."

#. type: It
#: badwolf.1:65
msgid "search Escape"
msgstr "претрага Escape"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:67
msgid "Cancels current search"
msgstr "Поништава текућу претрагу"

#. type: Sh
#: badwolf.1:68
msgid "ENVIRONMENT"
msgstr "ОКРУЖЕЊЕ"

#. type: It
#: badwolf.1:70
msgid "Ev BADWOLF_L10N"
msgstr "Ev BADWOLF_L10N"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:76
msgid "A colon-separated list in the form lang_COUNTRY where lang is in ISO-639 and COUNTRY in ISO-3166. For example E<.Ic BADWOLF_L10N=\"en_GB:fr_FR:de_DE\">. When this variable isn't set, spelling isn't activated. A more generic variable name is also intended to be used in the future."
msgstr "Листа раздвојена двотачком, у облику језик_ЗЕМЉА, где је језик у ISO-639 а ЗЕМЉА у ISO-3166. На пример, E<.Ic BADWOLF_L10N=\"en_GB:fr_FR:de_DE\">. Ако ова променљива није постављена, провера правописа није активирана. У будућности се планира општије име променљиве."

#. type: Plain text
#: badwolf.1:81
msgid "To get the list of supported dictionaries execute E<.Ic enchant-lsmod-2 -list-dicts> or before enchant 2.0: E<.Ic enchant-lsmod -list-dicts>"
msgstr "Да бисте добили списак подржаних речника извршите E<.Ic enchant-lsmod-2 -list-dicts> или уз верзију enchant-а пре 2.0: E<.Ic enchant-lsmod -list-dicts>"

#. type: Sh
#: badwolf.1:82
msgid "FILES"
msgstr "ДАТОТЕКЕ"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:88
msgid "The following paths are using E<.Xr sh 1> syntax to correctly support XDG Base Directory Specification, you can use the E<.Xr echo 1> command to check where it is on your system."
msgstr "Следеће путање користе E<.Xr sh 1> синтаксу за исправну подршку XDG спецификацији основног директоријума, можете користити наредбу E<.Xr echo 1> да проверите где се оне налазе на вашем систему."

#. type: It
#: badwolf.1:90
msgid "Pa ${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/badwolf/content-filters.json"
msgstr "Pa ${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/badwolf/content-filters.json"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:93
msgid "WebKit-specific content-filter file, this allows to block unwanted content (ads, nagware, ...). For some introductory information about the format see:"
msgstr "Датотека филтера садржаја за WebKit. Она омогућава да се блокира нежељени садржај (рекламе, негвер, ...). За основне информације о формату погледајте:"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:98
msgid "For a converter using AblockPlus-style filters, try:"
msgstr "Да бисте конвертовали филтере у формату AdblockPlus-а, пробајте:"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:101
msgid "For a ready-to-use file (that you should update periodically), try:"
msgstr "За готову датотеку (коју треба повремено ажурирати), пробајте:"

#. type: It
#: badwolf.1:102
msgid "Pa ${XDG_CACHE_HOME:-$HOME/.cache}/badwolf/filters"
msgstr "Pa ${XDG_CACHE_HOME:-$HOME/.cache}/badwolf/filters"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:105
msgid "This is where the compiled filters are stored, the file(s) in it are automatically generated and so shouldn't be edited. Documented here only for sandboxing / access-control purposes."
msgstr "Овде су смештени компајлирани филтери. Датотеке у њему су аутоматски генерисане и не би требало да се мењају. Овде је документован само у сврху сендбоксинга/контролу приступа."

#. type: It
#: badwolf.1:105
msgid "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/bookmarks.xbel"
msgstr "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/bookmarks.xbel"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:110
msgid "XBEL (XML Bookmark Exchange Language) file, known to be currently supported by: E<.Xr elinks 1>, E<.Xr konqueror 1>, E<.Xr kbookmarkeditor 1 . Doing a symbolic link from their path works fine but you might also want to use XInclude to merge multiple XBEL files.>"
msgstr "Датотека XBEL (XML Bookmark Exchange Language), коју у овом тренутку подржавају: E<.Xr elinks 1>, E<.Xr konqueror 1>, E<.Xr kbookmarkeditor 1>. Може се и креирати симболичка веза ка њиховој путањи, али бисте можда пре користили XInclude да спојите више XBEL датотека."

#. type: Plain text
#: badwolf.1:112
msgid "For more information about this format see:"
msgstr "За више информација о овом формату погледајте:"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:115
msgid "For an example XBEL file see:"
msgstr "За пример XBEL датотеке погледајте:"

#. type: It
#: badwolf.1:116
msgid "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/webkit-web-extension/"
msgstr "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/webkit-web-extension/"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:118
msgid "Directory containing the"
msgstr "Директоријум који садржи"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:121
msgid "to be loaded into E<.Nm . Note: They aren't the JavaScript-based Web-Extensions supported by Firefox or Chrome, but native code in shared objects using the WebKitGTK API.>"
msgstr "за учитавање у E<.Nm>. Напомена: Оне нису веб екстензије засноване на JavaScript-у, које подржавају Firefox и Chrome, већ бинарни код у дељеним објектним датотекама који користи WebKitGTK API."

#. type: Plain text
#: badwolf.1:123
msgid "Examples of useful extensions may be found at:"
msgstr "Примери корисних екстензија се могу наћи на:"

#. type: It
#: badwolf.1:124
msgid "Pa ${DATADIR:-/usr/local/share}/badwolf/interface.css"
msgstr "Pa ${DATADIR:-/usr/local/share}/badwolf/interface.css"

#. type: It
#: badwolf.1:125
msgid "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/interface.css"
msgstr "Pa ${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}/badwolf/interface.css"

#. GNOME can't even into doing any redirections of the few docs available
#. type: Plain text
#: badwolf.1:131
msgid "CSS files (respectively system and user-level) for styling E<.Nm> interface. See"
msgstr "CSS датотеке (редом, системска и корисничка) за стилизовање интерфејса E<.Nm>-а. Погледајте"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:133
msgid "for the properties being available."
msgstr "за доступна својства."

#. type: Plain text
#: badwolf.1:139
msgid "For testing your styles I would recommend using the E<.Ev GTK_DEBUG=interactive> environment variable on launching E<.Nm> and going to the CSS tab."
msgstr "За тестирање стилова препоручујем употребу променљиве окружења E<.Ev GTK_DEBUG=interactive> приликом покретања E<.Nm> и отварање CSS језичка."

#. type: Sh
#: badwolf.1:140
msgid "AUTHORS"
msgstr "АУТОРИ"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:142
msgid "E<.An Haelwenn (lanodan) Monnier Aq Mt contact+badwolf@hacktivis.me>"
msgstr "E<.An Haelwenn (lanodan) Monnier Aq Mt contact+badwolf@hacktivis.me>"

#. type: Sh
#: badwolf.1:142
msgid "BUGS"
msgstr "ГРЕШКЕ"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:144
msgid "You can submit contributions or tickets to"
msgstr "Можете послати доприносе или пријаве грешака на"

#. type: Plain text
#: badwolf.1:147
msgid "with E<.Xr git-send-email 1> for patches."
msgstr "преко E<.Xr git-send-email 1> за закрпе."
-- 
2.40.1
Reply to thread Export thread (mbox)